ebenNET
Installeer Logitech Media Server in Debian

De simpelste manier om Logitech Media Server (LMS) te installeren en later te upgraden is met apt.

Eerst moet je een regel toevoegen aan /etc/apt/sources.list met bv. nano zodat apt weet waar het LMS moet downloaden.

nano /etc/apt/sources.list

De volgende regel moet worden toegevoegd:

deb http://debian.slimdevices.com stable main

Sluit nano met ctrl+x. Typ dat y om de aanpassingen op te slaan en druk enter om het oude sources.list bestand te overschrijven.

Nu kan je LMS installeren met apt.

apt-get update
apt-get install logitechmediaserver

Bevestig alle vragen met y.

Dat was het.W3C Valid XHTML  W3C Valid CSS
© 2008 ebenNET